Trang nhất » Đào tạo » Chương trình đào tạo

Thứ bảy - 16/09/2023 19:08

Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ thông tin


Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ thông tin

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP   
(Hệ đào tạo chính quy) 
1. Ngành đào tạo:          Hệ thống thông tin văn phòng (CNTT)
2. Mã ngành:                 42480206
3. Thời gian đào tạo:     24 tháng
4. Đối tượng:                 Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
5. Giới thiệu và mô tả chương trình
        Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng, có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và quản lý hệ thống thông tin văn phòng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
          Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về Nghiệp vụ văn phòng, Soạn thảo văn bản, Bảng tính điện tử, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính và Internet, Ngoại ngữ chuyên ngành, Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop, Coreldraw, Visual Basic, Phân tích thiết kế hệ thống, Thiết kế WEB, Luật hành chính và các chuyên đề ứng dụng. Khóa học còn bao gồm các nội dung về Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Quốc phòng-An ninh.
          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về Hệ thống thông tin văn phòng có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp kinh doanh sản xuất hỗ trợ truyền thông hoặc có thể tham gia làm công tác tại các thư viện, hoặc tại các phòng ban hỗ trợ sản xuất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.
          Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT

6. Mục tiêu đào tạo
Kết thúc khóa học người học có khả năng:
6.1. Về kiến thức
      - Trình bày được những nội dung chung cơ bản về máy tính; Hệ thống thông tin văn phòng;
      - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để phân tích, thiết kế và sử dụng được một số phần mềm giải quyết các bài toán ứng dụng trong lĩnh vực văn phòng và các hoạt động khác của  đơn vị;
      - Nêu được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính và các trang thiết bị mạng, Web, Internet.
6.2. Về kỹ năng
     - Phân tích, quản lý và xây dựng đuợc hệ thống thông tin văn phòng và hệ thống thủ tục hành chính trong đơn vị.
     - Xây dựng được các phần mềm quản lý có độ phức tạp không cao;
     - Xây dựng được trang Web cơ bản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
     - Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
     - Sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet;
     - Có khả năng quản lý kỹ thuật  phòng máy.
6.3. Về thái độ
          Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước;
          Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

7. Kế hoạch thực hiện
7.1 Phân bố thời gian hoạt động toàn khóa (kế hoạch tổng thể)
 

Hoạt động đào tạo Đơn vị tính Hệ tuyển
THPT
Hệ tuyển THCS Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Học các môn chung Tuần 17    
2. Học các môn cơ sở Tuần 33    
3. Thực tập Tuần 26    
3.1. Thực tập học phần   16    
3.2 Thực tập tốt nghiệp   10    
4. Thi Tuần 10    
4.1 Thi học kỳ   5    
4.2 Thi tốt nghiệp   5    
5. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ Tuần 13    
6. Lao động công ích Tuần 2    
7. Dự trữ Tuần 3    
Tổng cộng (1 + 2 + 3 +4+5+6+7) 104    
 

(Ngành Công nghệ thông tin đang trở thành xu thế của thời đại)
7.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

STT Nội dung Khối lượng (ĐVHT)
1 Các học phần chung 22
2 Các học phần cơ sở 28
3 Các học phần chuyên môn 24
4 Thực tập cơ sở 14
5 Thực tập tốt nghiệp 7
  Tổng số 95
7.4. Các học phần của chương trình và thời lượng
STT Tên học phần Số tiết Số ĐVHT Phân bố theo học kỳ
Tổng số Lý thuyết Thực hành, thực tập HK1 HK2 HK3 HK4
I Các học phần chung 435 22 17 5 435 435 375 225
  Các học phần bắt buộc 405 20 15 5        
1 Giáo dục quốc phòng an ninh 75 3 2 1 75      
2 Chính trị 90 5 4 1 90      
3 Giáo dục thể chất 60 2 1 1 60      
4 Tin học 60 3 2 1 60      
5 Ngoại ngữ 90 5 4 1 90      
6 Pháp luật 30 2 2   30      
  Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) 30 2 2          
1 Kỹ năng giao tiếp 30 2 2   30      
2 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 30 2 2   30      
II Các học phần cơ sở 555 28 19 9        
9 Đánh máy vi tính và soạn thảo văn bản (Word) 60 3 2 1   60    
10 Bảng tính điện tử 45 2 1 1   45    
11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 60 3 2 1   60    
12 Cơ sở dữ liệu 30 2 2     30    
13 Mạng máy tính và Internet    60 3 2 1     60  
14 Access 60 3 2 1   60    
15 Nghiệp vụ văn phòng    60 3 2 1   60    
16 Ngoại ngữ  chuyên ngành 60 3 2 1     60  
17 Luật hành chính 60 3 2 1   60    
18 Presentation 60 3 2 1     60  
III Các học phần chuyên môn 480 24 16 8        
  Các học phần bắt buộc 435 22 15 7        
19 Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop 75 4 3 1     75  
20 Sử dụng thiết bị phục vụ công tác văn phòng 60 3 2 1       60
21 Coreldraw 60 3 2 1       60
22 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng 60 3 2 1       60
23 Visual Basic 60 3 2 1   60    
24 Thiết kế WEB 60 3 2 1     60  
25 Chuyên đề 60 3 2 1     60  
  Các học phần tự chọn 45 2 1 1        
1 Bảng tính điện tử nâng cao (Excel) 45 2 1 1       45
2 Quản lý dự án bằng MS Project 45 2 1 1       45
IV Thực tập cơ bản   14   14     X  
V Thực tập tốt nghiệp   7   7       X
  Tổng số   95 52 43        
 

VIII. Nội dung thi tốt nghiệp

STT Nội dung Hình thức Thời gian Ghi chú
1 Chính trị Viết hoặc trắc nghiệm 120 phút  
2 Lý thuyết tổng hợp: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Cơ sở dữ liệu; Nghiệp vụ văn phòng. Viết hoặc trắc nghiệm 180 phút  
3 Lý thuyết tổng hợp:        Xử lý ảnh, Bảng tính điện tử Excel/Quản lý dự án bằng MS project, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin văn phòng. Thực hành 180 phút  
 
  Bình Dương, ngày   tháng  năm 2010
Hiệu trưởng
 
 
 
TS.Vũ Minh  Hùng

 
 

(Hình ảnh một phòng học Tin học tại trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương)
 


Tác giả bài viết: Mr Lê

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới