Trang nhất » Đào tạo » Chương trình đào tạo

Thứ bảy - 13/07/2013 14:12

chương trình đào tạo trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP   
(Hệ đào tạo chính quy) 
(Xây dựng theo Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010)
1. Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
2. Mã ngành:.............................
3. Thời gian đào tạo: 24 tháng
4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương
5.  Giới thiệu và mô tả chương trình
        Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
          Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng lắp ráp, thử nghiệm, phát hiện và khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng
Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh, những nội dung cơ bản của kiến thức cơ sở ngành như lý thuyết mạch điện - điện tử và chuyên ngành như: Điện thoại, tổng đài, cáp viễn thông, radio, tivi, truyền hình kỹ thuật số, CD, VCD, DVD, máy tính và các dịch vụ viễn thông. Bên cạnh đó, học sinh còn được đi thực tập thực tế trong các cơ sở thuộc lĩnh vực lắp ráp điện tử, điều khiển tự động, thi công lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, tổng đài, các đài truyền thanh, truyền hình địa phương và mạng máy tính cục bộ.
Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử và có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử với vai trò là một kỹ thuật viên điện tử, quản lý kỹ thuật hoặc nhân viên bán hàng, đồng thời có thể học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc đại học.
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT.
6. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
6.1. Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về lý thuyết mạch điện - điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, linh kiện điện tử, đo lường và thiết bị đo, điện tử số, vẽ kỹ thuật, tổ chức sản xuất và an toàn lao động.
- Phân tích được phương pháp kiểm tra, đánh giá các dạng sai hỏng của các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, thiết bị tự động, hệ thống máy tính.
- Trình bày được các phương pháp sửa chữa và lắp ráp các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, thiết bị tự động, hệ thống máy tính.
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học vào xử lý các tình huống trong lĩnh vực điện tử dân dụng, điện tử viễn thông, điện tử tự động và hệ thống máy tính.
- Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.
6.2. Về kỹ năng
- Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp ráp và hướng dẫn kỹ thuật cho các bộ phận lắp ráp điện tử.
- Sử dụng thiết bị để kiểm tra, phân tích kết quả, đánh giá hiệu suất và xác định sự cần thiết điều chỉnh quá trình làm việc của thiết bị.
- Phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống sai, hỏng trong lĩnh vực điện tử, nắm vững các nguyên tắc thiết kế chế tạo và có khả năng tham gia một số công việc cùng với kỹ sư.
- Thực hiện được các kỹ năng lắp ráp, hàn, thao tác trên linh kiện và thiết bị điện tử.
- Lắp đặt, kiểm tra, vận hành các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, thiết bị tự động, hệ thống máy tính.
Hoạt động đào tạo Đơn vị Hệ tuyển Hệ tuyển Ghi chú
  tính THPT THCS  
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Học các môn chung Tuần 17    
2. Học các môn cơ sở và chuyên ngành Tuần 33    
3. Thực tập Tuần 26    
3.1 Thực tập học phần   16    
3.2 Thực tập tốt nghiệp   10    
4. Thi Tuần 10    
4.1 Thi học kỳ   5    
4.2 Thi tốt nghiệp   5    
5. Nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ lễ Tuần 13    
6. Lao động công ích Tuần 2    
7. Dự trữ Tuần 3    
Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7)   104    
 
- Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các thiết bị điện tử trên các dây chuyền sản xuất tự động.
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
6.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp
Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất điện tử hoặc công ty kinh doanh về điện tử.
7. Kế hoạch thực hiện:
7.1 Phân bố thời gian hoạt động toàn khóa (kế hoạch tổng thể)
7.2    Học phần môn học của chương trình và thời lượng
7.2.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình:
Stt Nội dung Khối lượng
(ĐVHT)
I. Các học phần chung 22
II. Các học phần cơ sở 24
III. Các học phần chuyên môn 33
IV. Thực tập cơ bản 16
V. Thực tập tốt nghiệp 6
Cộng 101
7.2.2 Các học phần môn học của chương trình và thời lượng
STT Tên học phần các môn học Số tiết Số ĐVHT Bố trí theo học kỳ
Tổng Lý thuyết Thực hành, 
thực tập
HK1 HK2 HK3 HK4
I. Các học phần chung 435 22 17 5 465 405 375 270
A. Học phần bắt buộc 405 20 15 5        
1 Chính trị 90 5 4 1 90      
2 Pháp luật 30 2 2 0 30      
3 Giáo dục quốc phòng – An ninh 75 3 2 1 75      
4 Giáo dục thể chất 60 2 1 1 60      
5 Ngoại ngữ 90 5 4 1 90      
6 Tin học 60 3 2 1 60      
B. Học phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau) 30 2 2 0        
1 Kỹ năng giao tiếp 30 2 2 0 30      
2 Khởi tạo doanh nghiệp 30 2 2 0 30      
3 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 30 2 2 0 30      
II. Các học phần cơ sở 435 24 19 5        
10 Linh kiện điện tử 75 4 3 1   75    
11 Lý thuyết mạch điện – điện tử 60 3 2 1   60    
12 Kỹ thuật mạch điện tử 1 75 4 3 1   75    
13 Đo lường điện và thiết bị đo 60 3 2 1   60    
14 Điện tử số 75 4 3 1     75  
15 Vẽ kỹ thuật 30 2 2 0   30    
16 Tổ chức sản xuất 30 2 2 0     30  
17 An toàn lao động 30 2 2 0 30      
III. Các học phần chuyên môn 645 33 23 10        
A Phần bắt buộc 615 31 21 10        
18 Kỹ thuật mạch điện tử 2 60 3 2 1     60  
19 Thiết kế mạch điện tử 45 2 1 1   45    
20 Vi xử lý 60 3 2 1       60
21 Kỹ thuật xung 60 3 2 1   60    
22 Điện tử công suất 75 4 3 1       75
23 Cấu trúc máy tính 60 3 2 1       60
24 Kỹ thuật cảm biến 90 4 2 2     90  
25 Lý thuyết điều khiển tự động 30 2 2 0     30  
26 Điều khiển từ xa 60 3 2 1     60  
27 Điều khiển công nghiệp 75 4 3 1       75
B. Phần tự chọn 30 2 2 0        
1 Vi điều khiển 30 2 2 0     30  
2 Anh văn chuyên ngành 30 2 2 0     30  
IV. Thực tập cơ bản 16 tuần 16 0 16        
30 Thực hành cơ bản 1   3 0 3   X    
31 Thực hành cơ bản 2   5 0 5     X  
32 Thực hành về điều khiển tự động   8 0 8       X
V. Thực tập tốt nghiệp 6 tuần 6 0 6        
33 Thực tập tại cơ sở sản xuất   6 0 6       X
34 Thực tập tại trường   6 0 6       X
Tổng số đơn vị học trình   101 59 42        
STT Nội dung Hình thức Thời gian Ghi chú
1 Môn Chính trị Thi viết/trắc nghiệm 120 phút  
2 Môn Lý thuyết tổng hợp:
- Phần kiến thức cơ sở ngành: Kỹ thuật mạch điện tử
 - Phần kiến thức chuyên ngành: Điều khiển công nghiệp
Thi viết/trắc nghiệm 180 phút  
3 Môn Thực hành nghề nghiệp:
Xây dựng các mô hình liên quan đến lĩnh vực :
- Đèn giao thông, băng tải, dây truyền sản xuất, các hệ thống tự động thu nhỏ, camera giám sát ( đối với chuyên ngành Điện tử tự động).
Thực hành 180 phút hoặc 10 – 15 phút/HS  


Tác giả bài viết: Mr.Trãi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tuyển sinh

Bản đồ

Bản đồ

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 91

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1912

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 568735

Đăng ký xét tuyển trực tuyến